Dôchodkový systém

 Slovenská republika pristúpila po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému , v dôsledku čoho sa jednopilierový systém so stanovenými dávkami PAYG (pay as you go - systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením) zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch.

I. pilier - povinné dôchodkové poistenie je dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou.
II. pilier DSS- starobné dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.
III. pilier DDS - dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

LS_2Pilier_1a

I. Pilier

Ako-funguje-dds

II. Pilier DSS

Ako-funguje-dds

III. Pilier DDS