Myslíte si, že máme na Slovensku nastavený dobrý dôchodkový systém?

Téma, nad ktorou väčšina ľudí mávne rukou a nechce sa o tom ani baviť. Ľudia reagujú rôzne. Najčastejšie, že sa dôchodku ani nedožijú, pretože budú musieť pracovať dokiaľ budú vládať, alebo to ani neriešia, pretože majú už teraz strach ako to vlastne bude, alebo sú presvedčení, že štát sa postará lebo musí. Toto je ale veľmi smutné. Dôchodkový vek je predsa zaslúžený oddych po aktívnom veku, na ktorý by sme sa všetci mali tešiť. To je ten čas, kde si má človek užívať rodinu a najbližších, kde má bezstarostne robiť veci, ktoré ho napĺňajú, možno si splniť sny.
Žiaľ, opak je pravdou. Život dôchodcu na Slovensku je vo väčšine skôr bieda a plno starostí. Ale prečo to tak je?

V najbližších riadkoch vám ponúkneme pohľad na reálnu situáciu a riešenie.

Dôchodkový systém na Slovensku je, tak ako vo väčšine krajín v Európe, dosť slabý a má plno nedostatkov. Ale k tomu o niečo neskôr v konkrétnych číslach.

Zákonodarca sa snažil opakovane upraviť a reformovať dôchodkový systém tak, aby ľudia mali lepšie zabezpečený dôchodok – fajn.
Žiaľ niektoré úpravy zákona mali práve opačný efekt a zhoršili situáciu pre Slovenského občana, ako napríklad zrušenie možnosti ponížiť si základ dane s tým, že si človek mohol uzavrieť životnú poistku ktorá mu mala zabezpečiť dodatočný prijem po 62. roku.

Aktuálne sa skladá dôchodkový systém z 3 pilierov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

I. Pilier je povinný a zabezpečí:


a. starobné poistenie: ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
• starobný dôchodok
• predčasný starobný dôchodok
• vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok
• sirotský dôchodok

b. invalidné poistenie: ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.
• invalidný dôchodok
• vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok
• sirotský dôchodok

• Koľko nás to stoji? 18% z príjmu z vymeriavacieho základu. Ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,50 % ( toto sa každý rok postupne zvyšuje o 0,25% až na maximum 6,00% od roku 2024) príslušnej DSS

• Problematika: Odvody ktoré platia ľudia „dnes“ sa už „zajtra“ vyplácajú dôchodcom ako dôchodok. To znamená že peniaze nemajú žiadny čas tvoriť výnos.
Teda ak sa má zvýšiť dôchodcom dôchodok, nie je z čoho, dokiaľ to nezafinancuje štát alebo sa nezvýšia odvody na dôchodkový systém.

 

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie


od 1. januára 2005

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:
• sporiacej fázy
• výplatnej fázy

Koľko nás to stoji? Ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,50 % príslušnej DSS

• Problematika: Aktuálne má 6 spoločností licenciu na II. pilier. Takmer 79% celkových odvodov sporiteľov je investovaných do Dlhopisových Fondov, kde je ročný výnos od 0,33% do 4,33%.
Po odrátaní poplatkov DSS sú budúci dôchodcovia v mínuse a majú menej kapitálu k dispozícii, než do toho zaplatili.

• Oficiálne zverejnené aktuálne hodnoty: Priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera k 31. decembru 2017 predstavovala 23,92 eur.


Príklad: ak máte vymeriavací základ z 500 EUR mesačného príjmu, budete platiť 22,50 EUR mesačne aby ste dostali potom 23,92 EUR dôchodok......tak posúďte sami, či to je výhodná investícia.

 
 

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie• doplnkový dôchodkový príjem v starobe
• doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác
• pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný, pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný

Problematika: aktuálne 4 spoločnosti majú licenciu na III. pilier. Takmer 85% celkových odvodov sporiteľov je investovaných do fondov, kde je ročný výnos od 0,99% do 3,57%.
Po odrátaní poplatkov DDS, budúci dôchodcovia sú v mínuse a majú ešte menej kapitálu k dispozícii než do toho investovali. A to ešte nebola v tomto prípade zohľadnená inflácia..

 
 

Vzhľadom na to že v II. a III. pilieri je iba pár spoločností, ktoré majú licenciu a zákonom regulované možnosti, má človek na výber len málo spôsobov ako si zabezpečiť svoj dôchodok.Pozrime sa na aktuálne hodnoty a fakty:

Na vyplácanie 100,- EUR doživotného dôchodku od 65. roku života, je potrebný kapitál cca 25.000,- EUR k 65. narodeninám. Z tohto pohľadu si teraz môže každý sám zhodnotiť vlastnú situáciu.

Zákonodarca určil že súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,2-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. To platí pre občana, ktorý z dôvodu choroby alebo po úraze, už nie je schopný pracovať a má odpracovaných 45 rokov (platené sociálne poistenie). Ale koľko to je? Životné minimum (a to bolo teraz 2017 navýšené) je 199,48 Eur za mesiac, tak to bude potom spolu 239,38 Eur mesačne. Ale toto žiaľ na dôstojný život naozaj nestačí.
K 31.1.2018 je priemerný dôchodok z I. piliera na Slovensku 438,37 Eur mesačne.
Z II. piliera je nárok na mesačný dôchodok aktuálne 23,92 Eur mesačne za osobu. A 1,4 milióna Slovákov je presvedčených, že majú dôchodok zabezpečený dobre.
V III. pilieri je aktuálne investovaných cca 1,925 miliárd EUR od 788.000 občanov. To znamená že priemerne má každý človek v III. pilieri nasporené 2.390 EUR a môže z toho čakať doživotný dôchodok vo výške 9,55 EUR mesačne od svojho 65. roku života – myslím že toto číslo ani nemusíme komentovať.
V III. pilieri je aktuálne 70,5% kapitálu investovaného do fondov, ktoré majú vynos  1,95% v posledných 5 rokoch, poplatky 1,4% a ešte mínus inflácia cca 2% ročne. To znamená, že aj to je čistý mínus pre občana. Aj tu zarábajú iba Licencované spoločnosti, ale nie človek, pre ktorého ten pilierový systém zákonodarca pôvodne vytvoril.

Ďalšia nevýhoda z tohto systému je, že človek ktorý sa raz rozhodol že vstúpi do druhého alebo tretieho piliera, čo je dobrovoľné, je už potom povinný a nemôže vystúpiť.
Nevýhodou je aj to, že človek ktorý vstúpil do II. alebo do II. a III. piliera, nemá na svoje úspory dosah. Nemôže s nimi disponovať a ani vybrať a použiť keď to potrebuje. Možnosť jednorazového výberu nasporených peňazí má až v dôchodkovom veku.

Chceme Vám ukázať ešte 2 konkrétne a reálne príklady než prídeme na riešenie tejto problematiky.

Príklad 1:
40 ročný muž, študoval do 23.roku veku. V roku 2010 vstúpil do II. piliera. Zarába 1.250 Eur a chce v 64. roku veku nastúpiť do dôchodku. Za predpokladu, že bude celú dobu pracovať, môže čakať z I. piliera 312,96 Eur, z II. piliera bude mať cca kapitál 40.600,- Eur (pri 2% ročnom netto zhodnotená kapitálu), z čoho môže čakať cca 162,- EUR mesačný dôchodok. Má ešte z iného zdroja 25.000,- Eur, ktoré chce použíť na dôchodok, čo znamená cca 100,- Eur mesačne z toho. Tento muž bude mať celkom mesačne cca 575,- Eur k dispozícií, čo ale znamená že oproti jeho aktuálnemu príjmu mu bude chýbať každý mesiac 675,- Eur. A to je viac ako polovica, čo nebude mať...

Príklad 2:
23 ročný muž, študoval do 23.roku veku., V roku 2018 vstúpil do II. piliera. Zarába 950 Eur a chce v 65. roku veku nastúpiť do dôchodku.
Za predpokladu, že bude celú dobu pracovať, môže čakať z I. piliera 261,39 Eur, z II. piliera bude mať cca kapitál 51.067,- Eur (pri 2,5% ročnom netto zhodnotení kapitálu) z čoho môže čakať cca 204,- EUR mesačný dôchodok a z III. piliera (1,9%), do ktorého vstúpil 2018, má kapitál 44.186,- Eur, z čoho má 176,- Eur dôchodok. Tento muž bude mať celkom mesačne cca 642,- Eur k dispozícií, čo ale znamená že oproti aktuálnemu príjmu, mu bude chýbať každý mesiac 307,- Eur, čo nebude mať...
V modelovom výpočte vidíte, že pán Mrkvička zarobí

aktuálne 1.250 Eur mesačne, má DSS a DDS, ale aj napriek

tomu ho čaká v dôchodkovom veku o 626,18 Eur menej

v peňaženke, než má aktuálne k dispozícii.

Z čoho bude platiť veci, ktoré si dnes môže dovoliť?

 

Viete Vy čo vás čaká? Už máte informáciu aká je vaša individuálna situácia a koľko budete Vy poberať dôchodok?
Chcete plán pripravený originál pre Vás a reálnu možnosť zabezpečiť si dostatok finančných prostriedkov pre dôchodkový vek?
Chcete si naozaj užiť dôstojný dôchodok a tak sa odmeniť za celoživotnú prácu?Všetci pracujeme viac menej celý život usilovne, svedomito a mnoho krát ťažko, aby sme nielen v terajší čas udržali náš životný štandard, ale aby aj ten náš zaslúžený čas na dôchodku bol pre nás príjemný a pokojný.
Medicína robí stále pokroky a človek už má dnes pred sebou omnoho dlhší život než pred 20-30 rokmi. Tak dajte sám sebe šancu čas po 60. si užiť a nie ho iba prežívať.Fakty:


Dôchodkový systém je tak ako je, nemáme šancu ho zmeniť, čo politici rozhodnú v budúcnosti nevieme, ale pár faktov vieme už teraz:
• Situácia pre dôchodcov je už teraz zlá a lepšia nebude.
• Čím viac zarobíte teraz, o to horšie to pre Vás bude počas dôchodku, keď sa nepripravíte včas. Preto je nutné nasporiť už behom pracovného života a vytvoriť si finančné zaistenie pre Váš príjem počas dôchodku.
• Druhý pilier Vám aktuálne vyrieši necelých 24eur mesačne, takže to nerieši nič.
• Tretí pilier je ešte menej. Takže o akom zabezpečení do dôchodku sa tu bavíme?
• Čím dlhšie čakáte a spoliehate sa na nespoľahlivé, tým drahšie to pre Vás potom bude.
• Každý z nás si musí svoj život zabezpečiť sám a nenechať to na náhodu a to okamžite, pokiaľ ešte môže.Natíska sa otázka, čo s tým vieme urobiť a ako?

V prvom rade musí každý za seba vedieť, v akej situácii je. Na to sú potrebné informácie a znalosti, ktoré Vám vieme poskytnúť.
Následne treba nájsť spôsob, ktorý Vám začne situáciu riešiť a zároveň Vám nespôsobí ďalšie starosti a problémy. A na to sme tu my.

Sme špecialisti na dôchodok a máme pre Vás riešenie, ktoré bude pripravené s Vami a originál pre vás.