Doplnkové dôchodkové sporenie


Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia.

DDS je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami. Aj preto ho má uzavreté už viac ako 4,5 mil. občanov.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav a štátnej pomoci.

Kontaktujte maklérov EL Agency a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z Vášho dôchodkového pripoistenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.