AUTO

Poistenie vozidiel patrí medzi tradičné činnosti maklérov EL Agency. V našej kancelárii sa poisteniu vozidiel, najmä tzv. povinnému zmluvnému poisteniu osobitne venuje niekoľko pracovníkov a dokážu tak aj pre Vás nájsť optimálne riešenie a dobre Vám poradiť.
Jednotlivé poisťovne často upravujú svoje ponuky a poskytujú rôzne výhody a zľavy, najmä pri uzatvorení niekoľkých poistení súčasne.
Všetky tieto akcie podrobne sledujeme a využívame ich vo Váš prospech.
Kontaktujte niektorého z našich maklérov a presvedčte sa, že aj pre Vaše auto dokážeme nájsť výhodnejšie poistenie ako máte teraz!


Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Či už máte osobný automobil, motocykel, traktor, autobus alebo ťahač, potrebujete lacné a spoľahlivé poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie, krátko PZP).
Nezabúdame ani na pripoistenie čelného skla, ktoré patrí medzi najviac ohrozené časti vozidla. Pre väčšiu firmu iste využijete možnosť skupinového (tzv. flotilového) poistenia so zníženou administratívou a ešte výhodnejšou cenou!

 

Havarijné poistenie - KASKO poistenie

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. Každý deň sa stane viac ako 200 dopravných nehôd! S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či vecí z vozidla sa už aj väčšina z Vás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:
keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie),
auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus),
auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…).
K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla. V kanceláriách EL Agency nájdete skúsených odborníkov na havarijné poistenie, ktoré má celý rad parametrov, ktoré dokážeme nastaviť tak, aby sme pre Vaše autá vybrali na celom poistnom trhu ten najlepší pomer medzi cenou a kvalitou služieb poisťovne pri riešení škôd. Naši odborníci Vám pomôžu nájsť najvýhodnejšie poistenie pre Vášho „plechového miláčika“.

Poistenie finančnej straty pri totálnej škode na vozidle GAP

Havarijné 3oistenie Vám zaručí plnenie len vo výške trhovej ceny vozidla po odpočítaní spoluúčasti za ukradnuté alebo totálne rozbité vozidlo. Nezáleží na tom, či kupujete auto za hotové alebo na leasing, poistné plnenie z poistenia finančnej straty pri totálnej škode dostanete priamo Vy a to aj v prípade nadobudnutia auta na leasing.
Keď súčet Vami uhradených splátok a poistného plnenia z havarijného poistenia nepokryje leasingovej spoločnosti náklady vynaložené na obstaranie vozidla, bude tento rozdiel - dlh, požadovať od Vás - leasingového nájomcu.
Poistenie obstarávacej ceny Vás najlepšie ochráni pred dlhom v leasingovej spoločnosti, pretože poistné plnenie pokryje Váš možný dlh v prípade totálnej škody alebo odcudzenia. V priemernom prípade poistné plnenie pokryje tiež akontáciu na nové vozidlo.

Úrazové poistenie

Vieme, že sa snažíte jazdiť bezpečne. Bohužiaľ, stále sú okolo nás vodiči, ktorí denne hazardujú so zdravím nevinných ľudí okolo seba.
Preto má v poistení vozidiel svoje pevné miesto aj úrazové poistenie prepravovaných osôb (tzv. poistenie sedadiel).
Zaistite si aj Vy pre seba a svojich úrazové poistenie sedadiel, ktoré pomerom ceny k limitu plnenia nemá na trhu konkurenciu!

Asistenčné služby

Garancia pomoci motoristom v núdzi. Tak je možné zhrnúť tento druh poistenia, ktorý zabezpečí pomoc v prípade nehody, poruchy vozidla, defektu pneumatiky, pri nedostatku paliva, či pri vybití batérie. Asistenčná centrála zabezpečuje aj náhradu ubytovania alebo dopravu posádky a vozidla späť do SR v prípade udalosti v zahraničí.
Naši makléri majú dlhoročné skúsenosti s množstvom poistných udalostí klientov mnohých poisťovní a preto Vám vedia odporučiť asistenčné služby, ktoré naozaj fungujú. Pomôžeme Vám vybrať také poistenie asistenčných služieb, ktoré rozsahom služieb a limitmi plnenia splní Vaše predstavy o kvalitnej pomoci v prípade núdze.

Právna ochrana vodiča a vozidla

Najčastejšie uzatvoreným druhom poistenia právnej ochrany je poistenie vodiča a vozidla. Pri prevádzke vozidla sa totiž s paragrafmi môžeme stretnúť veľmi ľahko. Od reklamácie vady vozidla po jeho kúpu, sporu s autoservisom v prípade nekvalitnej opravy, sporu s poisťovňou o výšku plnenia z havarijného poistenia až po riešenie dopravných priestupkov s políciou alebo súdne spory o zavinení dopravnej nehody.
Pri všetkých týchto, ale aj ďalších situáciách sa poistenie právnej ochrany ukáže ako neoceniteľný pomocník v núdzi. Kontaktujte maklérov EL Agency a poraďte sa s nimi, aký variant poistenia právnej ochrany pre vodiča alebo vozidlo je pre Vás najvhodnejší.

Zodpovednosť dopravcu a poistenie nákladu

Zodpovednosť dopravcu ak vykonávate prepravu tovaru za odplatu, vzniká Vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Pri medzinárodnej doprave sa táto zodpovednosť riadi pravidlami dohovoru CMR.
Pri preprave tovaru vzniká veľa škôd a preto je poistenie zodpovednosti dopravcu spravidla základnou súčasťou poistnej ochrany každej firmy v tomto odbore.
Ak vykonávate tzv. kabotáž (vnútroštátna preprava na území iného štátu), potom je v niektorých susedných krajinách toto poistenie dokonca povinné.
Poistenie nákladu, teda poistenie vlastných vecí (spravidla zásob), prepravovaných vlastnými alebo požičaným vozidlami sa občas zamieňa s poistením prepravy zásielok. Hoci ide aj o poškodenie vecí pri preprave, je to úplne iná kategória poistenia.
Poradíme Vám, či je poistenie nákladu vôbec pre Vašu firmu vhodné a ak áno, odporučíme najvhodnejší variant poistenia a nastavenia limitov súm v poistnej zmluve. Starostlivo Vás zoznámime s požiadavkami na zabezpečenie proti odcudzeniu, aby v prípade škody nedošlo k tomu, že poisťovňa zamietne jej uhradenie.