Auto

Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Havarijné poistenie - KASKO poistenie
Úrazové poistenie
Asistenčné služby
Právna ochrana
Poistenie čelného skla
Právna ochrana

Pre podnikateľov

k-insurance-1991212

Poistenie Auto >>>

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie sa pre väčšinu z nás stalo už automatickou súčasťou každej dovolenky alebo dlhšej zahraničnej cesty.

Stále však podceňujeme potrebu cestovného poistenia pri kratších cestách do blízkych krajín, napríklad do ČR.

insurance-1991277

Cestovné poistenie >>>

Poistenie majetku

Rodinný dom a jeho vybavenie predstavuje pre väčšinu občanov ich najväčší majetok a pri jeho značnom poškodení alebo úplnej strate by si opravu či náhradu nemohli z bežných úspor dovoliť. Preto je poistenie majetku naozaj tým základným poistením každej rodiny.
Skúsení poisťovací makléri v EL Agency pre Vás pripravia to správne poistenie rodinného domu, vedľajšej stavby, garáže, chaty alebo chalupy, záhrady, vybavenia domácnosti, asistenčné služby a pomôžu aj so zabezpečením vinkulácie k hypotéke.
V oblastiach ohrozených povodňami sa ponuky poisťovní môžu výrazne líšiť a preto je dobré obrátiť sa na maklérov EL Agency, ktorí spolupracujú so všetkými poisťovňami na trhu a pomôžu Vám nájsť čo najlepšie podmienky.

insurance-1987868

Poistenie majetku >>>

Poistenie právnej ochrany

Právne prostredie okolo nás je čoraz náročnejšie, zákony sa menia veľmi často a tak účinne obhajovať svoje práva nie je pre väčšinu občanov vôbec jednoduché. Veľké firmy alebo inštitúcie niekedy zneužívajú aj to, že občan váha, či si v danej veci vziať právnika a uhradiť nemalé náklady s nejasnou vyhliadkou na úspech. To bohužiaľ vedie k tomu, že na obranu svojich práv často rezignujeme a s nespravodlivosťou sa zmierime.
Medzi tými, ktorí neobhajujú svoje práva, však nemusíte byť aj Vy. Stačí si uzavrieť poistenie právnej ochrany, teda akéhosi „predplateného právnika“. Z tohto poistenia sa potom hradí nielen odmena právnemu zástupcovi, ale aj najrôznejšie poplatky za súdnych znalcov a pod. Poisťovne poskytujú aj základné právne poradenstvo po telefóne a pomôžu Vám tak priamo na mieste.

Rechtsfragen & Rechtsberatung

Poistenie právnej ochrany >>>

Špeciálne pre podnikateľov


Poistenie pohľadávok
Poistenie finančných záruk
Poistenie stiahnutia výrobku z trhu
Poistenie sprenevery
Poistenie únosu a vydierania
Poistenie právnej ochrany
Cestovné poistenie

insurance-1991274_1920

Pre podnikateľov >>>

Poistenie života a zdravia

Život a zdravie sú bezpochyby najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. Myslieť treba aj na situácie, keď bude potrebné vynaložiť nečakané náklady na liečenie a zabezpečenie bežných životných potrieb.
Špecialisti na životné poistenie v EL Agency odpovedia na Vaše otázky a pomôžu Vám nastaviť poistenie podľa Vašich potrieb.

Familie

Poistenie života a zdravia >>>

Poistenie zodpovednosti

V bežnom živote sa stane množstvo situácií, keď niekomu inému môžete svojou nepozornosťou alebo z nedbanlivosti spôsobiť škodu. Škoda inému však môže vzniknúť aj bez Vašej priamej účasti a napriek tomu Vám vzniká zodpovednosť uhradiť ju. Konár zo stromu na Vašom pozemku, prasknutá hadica od práčky, spadnutá škridla z Vašej strechy alebo Váš pes pod kolesami auta môžu byť príčinou vzniku škody v stovkách tisíc aj miliónoch EUR.
Poistenie zodpovednosti za škodu Vám zaistí ochranu pred takýmito nárokmi a to vrátane nákladov na právnu obhajobu v prípadnom súdnom konaní. Poistenie zodpovednosti býva spravidla dohodnuté spolu s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti, niektoré druhy poistenia je však potrebné uzavrieť samostatne.

63035669-250

Poistenie zodpovednosti >>>

Doplnkové dôchodkové sporenieDôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia, ktorý je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami.
Aj preto ho má uzavreté už viac ako 4,5 mil. občanov.


03 Geld

Doplnkové dôchodkové sporenie >>>