Partneri

Poisťovne

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Agra poistovňa, organizačná zložka poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung V VaG
AIG Europe Limited  (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
ASTRA S.A.
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA Services, s.r.o.
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Lebensversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Consumer Finance Holding, a.s.
Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko
ČSOB Poisťovňa, a.s.
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
Deutscher Ring Sachversicherungs – AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
ING Životná poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., pobočka zahraničnej poisťovne Bratislava

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.
AXA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
ING Tatry – Sympatia, d.d.s.,a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.

Banky

BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
Československá obchodná banka, a. s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Sberbank Slovensko, a.s.
Slovenská sporitel’ňa, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Investovanie

Golden Gates International s.r.o.

Stavebné sporiteľne

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporitelňa,a.s.
Slovenská sporiteľna, a.s.
Wüstenrot stavebná sporitelňa, a.s.

Leasingové spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s.
Tatra – Leasing, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VB LEASING SK, spol. s r.o.
VÚB Leasing, a.s.