Leasing

Lízing (angl. leasing) je proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť celú sériu zmluvných, pravidelných, daňovo uznateľných platieb. Nájomca je príjemca služby alebo majetku na základe nájomnej zmluvy a prenajímateľ je vlastníkom majetku. Vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom, sa nazýva prenájom, a môže byť na dobu určitú alebo neurčitú tzv. doba lízingu.
Lízing je formou podnikanía, ktorého podstatou je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie.
Za normálnych okolností môže nájomca so svojím majetkom slobodne robiť to, čo chce, vrátane zničenia alebo odovzdania majetku do nájmu v zmysle platnej zmluvy.
Podobné zásady platia pre nehnuteľný majetok, ako aj pre hnuteľný majetok, aj keď terminológia môže byť odlišná. Podobné zásady platia pre sub-lízing, lízing, ktorý je v prenájme v držbe na sub-nájomcu. Právo na sub-lízing môže byť výslovne zakázané v hlavnom lízingu.
Doba nájmu môže byť pevná, pravidelná alebo môže byť stanovená ako neurčitá.
Ak je na určité časové obdobie, končí automaticky a bez oznámenia musí byť poskytnutá, v prípade neexistencie právnej požiadavky.
Pevná dĺžka môže byť podmienená, v takom prípade trvá do niektorej špecifikovanej udalosti, ako je napríklad smrť určitého jedinca.
Pravidelný nájom je ten, ktorý sa obnovuje automaticky, obvykle raz za mesiac.

Finančný leasing

Bežnou súčasťou dnešného obdobia sa stáva kúpa tovaru na leasing. Nie je nič neobvyklé, keď si muž plní sen kúpou motorového vozidla, žena kúpi druhé vozidlo do domácnosti, firma obnoví vozový park, inovuje výrobnú technológiu a tak využijú finančný nástroj leasing alebo spotrebný úver.
Poradcovia v EL Agency Vám pomôžu zrealizovať Váš zámer, vyberú najvýhodnejšiu variantu, splnia Vaše požiadavky a pomôžu s vybavovaním dokladov, ktoré sú potrebné pri tomto druhu finančného nástroja vydokladovať. Riešenia nebývajú zložité. Je len dôležité nájsť správneho finančného poradcu, ktorý Vám dobre poradí, ušetrí Váš čas aj finančné prostriedky.

Opeatívny leasing — Prenajímam si auto bez kúpy

Automobil si od leasingovej spoločnosti prenajmete.
Operatívny leasing sa zvyčajne uzatvára na dobu 1 až 4 roky.
Ak potrebujete auto, no nepotrebujete ho vlastniť, môže byť táto forma leasingu to najvhodnejšie pre Vás. Majiteľom auta sa nikdy nestanete.
Servis, poistenie či prípadné škodové záležitosti však hradí leasingová spoločnosť.
Používajú ho najmä stredné a väčšie spoločnosti, ktoré majú veľa predajcov a nechcú mať starosti s udžiavaním vozového parku.
Po uplynutí zmluvnej doby auto môžete vymeniť za nové alebo sa dohonúť na jeho odkúpení.

Úver alebo leasing?


Leasing auta z daňového hľadiska nie je vždy úplne jednoduchá vec. Naša rada znie do porovnania leasingových ponúk zohľadnite aj náklady resp. daňové bonusy za leasing. Poraďte sa, prosím s Vašou daňovou poradkyňou alebo účtovníčkou.
Všetky rady ohľadne výberu je možné zjednodušiť na hlavnú otázku, ktorá by Vás mala zaujímať pri jednaní s leasingovými spoločnosťami: Zaujímajte sa o celkové obstarávacie náklady — tzn. kompletná suma ktorú dohromady zaplatíte počas celej doby splácania.
Okrem prenájmu auta formou leasingu si môžete zadovážiť auto aj na úver. Mnoho podnikateľov siaha aj po tejto možnosti.
Z hľadiska jednoduchosti získania by sme mohli zoradiť spôsoby financovania od najjednoduchších nasledovne:
Operatívny leasing na auto,
Spätný leasing automobilu,
Finančný leasing auta,
Úver na automobil.

Kúpite auto cez lízingovú spoločnosť s prvou väčšou splátkou a predkupným právom. Za auto zaplatíte leasingovej spoločnosti prvú splátku — akontáciu. Leasingová spoločnosť za Vás zaplatí zvyšok ceny. Tento rozdiel budete leasingovej spoločnosti splácať počas dohodnutého obdobia leasingovými splátkami. Automobil je vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Po tom ako dosplácate rozdiel ceny spolu s úrokmi, z ktorých leasingová spoločnosť žije, ste prvý v poradí kto si môže odkúpiť auto. Na auto alebo motorku máte predkupné právo. Podrobné informácie o finančnom leasingu davaj naše maklérov.

 

Leasing na auto


Na leasing sa dá zjednodušene pozerať ako na prenájom. Pri leasingu auta si prenajímate auto na určité obdobie, platíte zaň formou leasingových splátok. Auto patrí leasingovej spoločnosti. Po skončení dohodnutého obdobia a uhradení všetkých splátok sa auto nestáva automaticky Vašim majetkom. Máte naň predkupné právo a môžete sa rozhodnúť si ho odkúpiť.
Netreba mať z vybavovačiek strach. Banky sa v dnešnej dobre predháňajú v získavaní nových klientov. Aktívne sú aj nebankové spoločnosti. Lákajú výhodnými a rýchlimi pôžičkami na nové ale aj ojazdené autá na splátky. Všetkým potrebným k získaniu výhodného úveru alebo leasingu Vás banka alebo leasingová spoločnosť prevedie sama. Je tiež dobré byť informovaný o tom do čoho idete, za čo vlastne a akou formou budete platiť. Všetky potrebné informácie nájdete na týchto stránkach.
Keď sa kohokoľvek opýtate na to, čo si predstaviť pod pojmom leasing auta, zvyčajne sa dozviete množstvo informácií. Je veľmi ľahké byť informáciami zahltený. Druhov leasingu je niekoľko, no ľahko si medzi nimi zapamätáte rozdiely. Čo si máte pod leasingom predstaviť?
Lízing auta sa ľahko mýli s úverom na auto. Inak povedané pôžičkou na auto alebo autoúverom. Pri leasingu je počas celého splácania leasingová spoločnosť majiteľom auta. Po dosplácaní máte na auto predkupné právo a môžete si ho odkúpiť za vopred dohodnutú cenu. Môže to byť fixná suma alebo percento z kúpnej ceny automobilu.
Pri úvere sa stávate majiteľom auta okamžite. S autom môžete narábať, ako s Vašim majtekom, takže ho môžete napríklad aj predať.
Je jedno či si chcete na leasing prenajať ojazdené auto z autobazáru, odobraté auto niekoho kto nesplácal alebo auto celkom nové. Leasingov je niekoľko druhov, povieme si o nich podrobnejšie. Pri leasingoch auta by ste mali počítať s prvou, mimoriadnou splátkou. Nazýva sa akontácia a pohybuje sa od 10% do 70% z kúpnej ceny auta. Akontácia je vlastne záloha. Je možné prenajať si auto ma leasing aj bez akontácie. Znamená to, že vám leasingová spoločnosť túto prvú mimoriadnu splátku odpustí. Stáva sa to najmä z reklamných dôvodov pri nových autách, keď sa leasingové spoločnosti predháňajú v získavaní nových klientov.
Tiež by ste mali počítať s tým, že pri každej forme leasingu budete musieť dokladovať príjmy. Ak ste podnikateľ, budete dokladať kópie daňových priznaní za 1-2 roky dozadu. Niekedy sú potrebné aj výkazy zo zisku.

Spätný leasing — Odpredám auto lízingovej spoločnosti

Za automobil alebo motorku ste zaplatili jeho predajcovi plnú sumu. Auto je vo Vašom osobnom vlastníctve. Ak máte finančné problémy alebo jednoducho potrebujete peniaze ihneď použiť na niečo iné. Vtedy sa môžete rozhodnúť, že odpredáte auto leasingovej spoločnosti. Leasingová spoločnosť si odhadne jeho cenu, podobne ako pri akontácii odpočíta akoby prvú splátku a rozdiel Vám vyplatí na váš účet. Auto sa stane majetkom leasingovej spoločnosti. Podľa splátkového kalendára ho teraz budete splácať a naďalej využívať. Po tom ako dosplácate ste prvý v poradí kto si môže odkúpiť auto – máte naň predkupné právo. Výhodou je teda, že ste získali väčšinu finančnej hotovosti z auta okamžite na použitie inde a auto môžete naďalej využívať. Spätný leasing je niekedy zaujímavý aj pre to, že je možné auto na splátky zahrnúť do nákladov.

 
 
auto Steuern 1

Leasing auta a dane >>>