Pohľad na niekoľko posledných rokov na "investičnom trhu" na Slovensku.

GRAF 1: Investície 10 rokov
Teraz by som Vám rád predstavil 3 grafy, ktoré sú na základe reálnych výsledkov a skutočných zmien za posledných 10, 15 a 20 rokov.
Poukazujú na vývoj skutočnej inflácie na Slovensku.
Uvedené údaje sú zo Slovenského štatistického úradu a Štatistického úradu Európskej únie a NBS, tieto údaje sú originálne, neutrálne a zrozumiteľné.

Skutočné porovnanie rôznych populárnych a rozšírených systémov, v ktorých každý mesiac bolo uhradených 100,- eur v každej z týchto foriem po dobu 10 rokov a prehľad o hodnote investícii bol do tejto doby.

Červená čiara označuje skutočnú Slovenskú mieru inflácie počas tohto obdobia.
Každý z týchto typov investícií, ktoré sú pod červenou čiarou znamená pre investora, reálnu stratu kúpnej sily, aj keď je hodnota investície vyššia než investovaného kapitálu.
To tiež znamená, že všetci investori, ktorí neinvestovali v posledných štyroch formách investícií v skutočnosti stratili. Investície boli vykonané, ale skutočné príjmy nedosiahli vývoj inflácie.

GRAF 2: Investície 15 rokovV nasledujúcom grafe je také isté porovnanie ako v predchádzajúcom grafe, v ktorom každý mesiac bol uhradený vklad 100,- eur, v každej investičnej forme po dobu 15 rokov, kde je vidno finálny prehľad investícií.

Červená čiara ukazuje skutočnú mieru slovenskej inflácie počas tohto obdobia.
Opäť je na grafe vidno, že všetky výsledky, ktoré sú pod červenou čiarou sú stratové pre investora.
Všimnite si tiež obrovský rozdiel v inflácii v porovnaní s Nemeckom ... investícia v Nemecku je preto veľmi odlišná s porovnaním investície na Slovensku, kde investor musí dosiahnuť vyššie výsledky práve pre vysokú infláciu.

Najčastejšou formou investície pre Slovenského investora je vkladná knižka, ktorá je najhoršou možnou alternatívou pravé pre najvyššiu možnú infláciu pri tomto type investovania. Pri zainvestovaní pravé do vkladných knižiek za toto sledovane obdobie prišli investori o 25% (čo predstavuje štvrtinu majetku) ich majetku a to len pri prirátaní inflácie.
To tiež znamená, že všetci investori, ktorí neinvestovali v posledných troch typoch investícií v skutočnosti stratili pomernú časť vlastných investícií.

GRAF 3: Investície 20 rokov
V nasledujúcom grafe je také isté porovnávanie ako v predchádzajúcom grafe, v ktorom každý mesiac bol uhradený vklad 100,- eur, v každej investičnej forme po dobu 20. rokov kde je vidno finálny prehľad investícií.

Tento graf vyzerá najhoršie, ale musíme brať do úvahy niektoré faktory, ktoré sú jedinečné a nebudú sa opakovať. Rozdelenie Československa na dva samostatné štáty viedlo v SR k obzvlášť silnému rastu inflácie v prvých rokoch. Naopak pri zjednotení Nemecka prišlo v prvých rokoch s mimoriadne nízkou infláciou v rôznych sektoroch.

Jedna vec je veľmi jasná, investovanie do zlata je najbezpečnejšia a najvýnosnejšia investícia a investorom priniesla viac než 100% zisk.
Investori v priebehu 20 rokov pri mesačnej platbe 100,- eur investovali celkom 24.000 EUR. Hodnota, ktorú získali za uvedené obdobie pri investovaní pravé do zlata je 57 455 EUR.
Veľký, úžasný zisk.


 
analyza1

Doporučenia