Investícia je veľmi zložitá záležitosť
ale keď vydržíte čítať až do konca, tak zistite, že to nie je až taká zložita záležitosť a určite si najdete to správe investovanie aj pre Vás.

V zásade existujú pri investovaní dva základné možnosti:

Investície, ... na základe faktov, informácií, skúseností, odporúčaní,
Špekulácie, kde viac či menej je nastavenie náhodné "na koni".

Rád by som sa tu venoval iba prvému smeru.

Keď sa hovorí o investícií, asi všetci myslia na niečo iné.


Človek myslí na akcie, nehnuteľnosti, umelecké diela, diamanty, cudzie meny, dlhopisy a rôzne cenné papiere, vkladné knižky, autá, hodinky, fondy, životné poistenie, atď ... ... príležitosti na investovanie sú rôzne.

A pravdepodobne každý myslí aj na iné výšky investícií, niekto na milióny, ... druhý na 30 alebo 100 eur ...

Čo človeka napadne pri význame slova investícia?

• Jednorazové investície alebo pravidelné investície ... ....
• Jednorazový zisk ... Pravidelný príjem zo ziskov ...
• Riziko ... Bezpečnostné ... .Mám všetky informácie a viem čo mám robiť alebo vôbec neviem ... Kríza ... Zisk .... Strata ... .. Výkyvy ... .Radosť ... Problémy ...Pokles akcií...

Každý človek má odlišný postoj k investíciám, rôzne skúsenosti, ale aj vlastný názor ...
Niektorí sú ochotní riskovať, druhí hľadajú skôr istotu pre veľkým rizikom...

Ale nezáleží na tom, aký postoj k investíciám má človek, všetci majú jednu vec spoločnú a to:

Každý chce dosiahnuť zisk a nikto nechce nič stratiť!

98% ľudí sa snaží vyhnúť rizikám, alebo ich aspoň minimalizovať vo svojom živote ako napríklad: v športe, v doprave, na pracovisku, pri stavbe domu, alebo pri stretnutí so zvieraťom ... a kdekoľvek inde.

Keď človek počuje slovo riziko zazvoní vnútorný alarm a človek ide do režimu "POZOR" aby sa nič nestalo alebo neprihodilo.

Človek takmer automaticky spája slovo riziko s niečím negatívnym, napr. havária, katastrofa, choroba, strata zručností, majetku.
Je to otázka priorít, ako vnímame slovo riziko, ale je to aj otázka povolania. Keď sa blíži riziko ako ho vnímame a ako budeme na neho reagovať ... Banka, zamestnanec banky, vidí pri slove riziko možnosť zarobiť viac.

Prečo?
U rizikových klientov (otázka bonity klienta) banka zohľadní rizikový poplatok v úvere k základnej úrokovej sadzbe. To znamená, že k základnej úrokovej sadzbe banka priráta rizikový príplatok, klient zaplatí za toto riziko viac a banka má vyšší príjem. Pri klientoch s vyššou bonitou, si to banka nemôže dovoliť, pretože inak by klient presunul uver do inej banky ...

Chcete vidieť investičné príležitosti
alebo iba vyhodnotenia?