Bezúčelový úver

Bezúčelový úver je každý úver, ktorého využitie netreba veriteľovi doložiť. Tento typ úveru sa niekedy označuje ako úver (pôžička) na čokoľvek.


Úrokové sadzby už od 5,9 % ročne.
Od 300,- do 30 000,- EUR.
S možnosťou kreditnej karty. K poskytnutému úveru môžete získať kreditnú kartu s odpustením poplatku za kartu až na 12 mesiacov.
Výsledok schvaľovania už do 24 hodín od podania žiadosti. (v závislosti od banky)
Bez dokladovania účelu použitia.
Bez dokladovania príjmu. Bez nutnosti dokladovania príjmu pokiaľ plynie zo závislej činnosti, resp. ide o starobný/invalidný/vdovský dôchodok.
Výhodné poistenie úveru. Využite možnosť výhodného poistenia, aby ste mali istotu, že aj v neočakávanej životnej situácii budete môcť úver splácať.
S nemennou úrokovou sadzbou počas celého obdobia splácania.
Spolupracujeme s takmer všetkými bankami a zabezpečíme pre Vás najlepši úver. Veľmi radi sa Vám budeme venovať.Prečo si poistiť svoj úver?


Poisťovňa vyplatí zostatok úveru v prípade invalidity alebo úmrtia,
uhradí úverové splátky až počas 12 mesiacov v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania,
poistnú ochranu máte zabezpečenú počas celej doby splácania úveru.
Poistenie môžete uzatvoriť v dvoch variantoch:
variant A – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a práceneschopnosti,
variant B – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu, práceneschopnosti a navyše aj pre prípad straty zamestnania.

Potrebujem ešte niečo?


Pre získanie spotrebného úveru od ktorejkoľvek banky budete ako žiadateľ potrebovať splniť ešte niekoľko podmienok, ktoré sú vo všetkých bankách takmer rovnaké.
slovenské občianstvo
trvalý pobyt na území SR
minimálny vek 18 rokov (u niektorých bánk až od 21 rokov)
maximálny vek žiadateľa nie je presne stanovený, avšak ku dňu splatnosti by klient nemal byť starší, ako 65 rokov (+/- 3 roky v závislosti od banky)
potvrdenie o zamestnaní (pokiaľ je, v závislosti od banky)
potvrdenie o príjme (v závislosti od banky)
účet zriadený priamo v predmetnej banke (nie vždy)
doklad o poberaní soc. príspevku, dôchodku a pod. (v závislosti od banky)